VPM; Verein zur Förderung Psychologischen Menschenkenntnis

Annemarie Buchholz-Kaiser
Wikipedia

De VPM werd in 1986 opgericht door de psychologe Annemarie Buchholz-Kaiser. Ze is in 2002 officieel ontbonden maar aanhangers handelen nog steeds in naam van de club.