Theosofie (Blavatsky): voorlopers van de New Age

Het theosofisch zegel
Wikipedia

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte (Grieks: θεος "Theos" goddelijk, Σοφία "sophia", wijsheid) is een metafysische religieuze filosofie die stelt dat alle religies en grote filosofieën uit één universele, tijdloze wijsheid zijn voortgekomen. Daarom stelt de theosofie dat religies in essentie overeenkomen, omdat ze op dezelfde beginselen zijn gebaseerd. Anderen omschrijven theosofie als een samenstel van leringen, dat op een diepere dan de gewone kennis aanspraak maakt.

Achtergrondinformatie

Laatst bewerkt: 05 augustus 2021.