School voor Filosofie (School of Economic Science; Leon MacLaren)

De School voor Filosofie is opgericht in 1961 door D. van Oyen – van Zijll de Jong. De oorsprong van de school ligt bij de School of Philosophy and Economic Science, in Londen opgericht door Leon(ardo da Vinci) MacLaren

MacLarenMacLaren, leider SVF MacLaren  

Achtergrondinformatie

 • Verschillende namen per land: Nederland ook wel School voor Filosofie en Meditatie; buitenland: School of Philosophy, Practical Philosophy Foundation, School of Economy and Philosophy Platoschool in Amsterdam voor lager onderwijs, opgericht 1982.

  In 1996 bracht een zwartboek, geschreven door oud-docente A. Does, kindermishandeling aan het licht. In maart 2000 werd de directeur aangeklaagd wegens kindermishandeling !--

  Over de School voor Filosofie: Mike Gormez -->

  School voor Filosofie: Nederland, België, buitenland; kritiek

  School voor Filosofie; Belgisch parlementair rappor. De School voor Filosofie krijgt kritiek wegens de positie van vrouwen daar

  Course or Cult? School of Economic Science in England

  Practical Philosophy Foundation; Italiano

  Ecole de Philosophie; critique (France)

  Gurdjieff en Maharishi Mahesh Yogi beďnvloedden School voor Filosofie

  In de zomer van 2005 krijgen wij hier bij Simpos deze reactie binnen:

  Geacht Simpos,

  Op uw website staat informatie over de School voor Filosofie die inmiddels achterhaald is. Onze school is namelijk nogal veranderd de laatste jaren. Er is bijvoorbeeld niemand meer meer "de leider". Dus ook niet de heer mcLaren, die u noemt.
  Verder zijn wij geen onderdeel meer van een wereldwijde organisatie, maar een zelfstandige Nederlandse stichting, met uitsluitend activiteiten in Amsterdam. Er is dus ook geen verband tussen ons een een Belgisch rapport uit 1997 waar u naar verwijst. (Er is wel een Belgische organisatie die ook School voor Filosofie heet, maar daar hebben wij geen contact meer mee.)
  U plaatst onze organisatie onder noemers als 'occult' en 'mogelijk sektarisch'.
  Het zal u misschien deugd doen om te weten dat wij intern zeer veel inspanningen verricht hebben om alles aan te pakken wat maar enigszins occult of sektarisch zou kunnen zijn. Dat heeft grote gevolgen gehad. Uiteraard verwacht ik niet dat u alle interne processen bij ons exact volgt. Maar ik neem aan dat u, dit lezende, bereid bent uw website aan te passen aan de werkelijke situatie, die sinds een jaar of drie een feit is.

  Naar ik aanneem doet u uw lezers (en uzelf en ons) daar een plezier mee. Basale informatie over onze cursussen, doelstelling et cetera staat op www.schoolvoorfilosofie.nl

  Daar kom je onderandere de volgende tekst tegen:

  "...Halverwege de jaren tachtig kwam er een kentering. In diverse media werd de school ervan beticht een "enge sekte" te zijn. De berichtgeving was niet altijd even zorgvuldig, maar de school vertoonde ontegenzeggelijk trekjes die de wenkbrauwen doen fronsen. Er golden strenge regels, echo's van de conservatieve Britse traditie. Discussies over het beleid konden niet uitblijven. De dood van McLaren in 1994 en van de Shankaracharya enkele jaren later deden een richtingenstrijd oplaaien. Dit leidde tot een massale uitstroom van studenten en diverse afsplitsingen van de school. In 2002 kwam hier een einde aan en maakte de School voor Filosofie in Amsterdam zich op voor een frisse start..."

Laatst bewerkt: 12 augustus 2021.