Satanism: criticism

Satanisme is de verering van Satan of de duivel, die in de joods-christelijke traditie geldt als de belichaming van het kwaad en als de antithese van God.

Achtergrondinformatie

Laatst bewerkt: 12 augustus 2021.