Rozenkruisers

Rozenkruisers vormen een spirituele en culturele beweging die ontstond in Europa in de vroege 17e eeuw, na de publicatie van verschillende teksten die beweerden het bestaan van een tot dan toe onbekende esoterische orde in de wereld aan te kondigen en het zoeken naar kennis voor velen aantrekkelijk maakten. De mysterieuze doctrine van de orde is "gebouwd op esoterische waarheden uit het oude verleden", die "verborgen voor de gemiddelde mens, inzicht verschaffen in de natuur, het fysieke universum en het geestelijke rijk." De manifesten combineren verwijzingen naar Kabbalah, Hermetisme, alchemie en mystiek christendom.

AMORC Rosy Cross logo AMORC  

     

Achtergrondinformatie

Laatst bewerkt: 12 augustus 2021.