OTO; Ordo Templi Orientis

Wikipedia

Ordo Templi Orientis (Orde van de Oriëntaalse Tempel) is een ‘geheim’ genootschap waarvan delen van de geheimen inmiddels in diverse publicaties te vinden zijn. Zoals de naam aanduidt, claimt de officieel in 1895 opgerichte O.T.O. dat zij haar wortels heeft in de Orde van de Tempelridders van de twaalfde en dertiende eeuw, en dus ook dat zij door hen uit het Oosten meegebrachte geheimen en rituelen kent. De oorspronkelijke christelijke tempeliers hadden in Azië namelijk kennisgemaakt met verschillende geheime leren en tal van andere godheden.

Achtergrondinformatie

Laatst bewerkt: 23 oktober 2021.