Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Hoewel Simpos er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website accuraat is, geeft Simpos geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die zij verschaft. Hoewel de inhoud van de Simpos website met de grootste zorg en aandacht wordt aangeboden, garanderen wij niet dat de informatie altijd up-to-date, waar en niet-misleidend zal zijn, of dat deze site altijd (of ooit) beschikbaar zal zijn voor gebruik.

Wij garanderen niet dat de servers die deze website beschikbaar maken fout-, virus- of bug-vrij zullen zijn en u accepteert dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. Wij raden u aan bestanden te scannen voordat u ze downloadt.

Niets op deze website mag worden beschouwd als professioneel advies of een formele aanbeveling, en wij sluiten alle verklaringen en garanties met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze site uit. In geen geval zal Simpos aansprakelijk zijn voor enige incidentele, directe, indirecte, gevolgschade of speciale schade van welke aard dan ook, of enige schade, inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verlies van contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomsten, verwachte besparingen of zakelijke relaties, al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of enige gelinkte website.

 Commentaar actualisering: heb wat punten en komma's en een enkel woord geschrapt of toegevoegd en een link doodgemaakt

  • Hits: 28